ClavoLike
Prestashop Developer
Vipul Hadiya is an Indian expert Prestahop and Wordpress developer having 4+ years of experience of working with clients of almost 22 countries around the world.
At Konjali
P.O. Box: 364290
Mahuva, Gujarat
364290
India
vip@vipulhadiya.com
09712670188
DOB: 07/27/1991

રમઝાન : મુસ્લિમોનો શ્રાવણ માસ

છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પવિત્ર મહિનાના ટાઇમ એ બોમ્બ બ્લાસ્ટના કિસ્સા વધુ સંભળાય રહ્યા છે. વાત રમઝાનની જ જોઇ લ્યો. તાજેતરમા જ અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમા આત્મઘાતી હુમલો થયો છે. હિન્દુઓના પવિત્ર શ્રાવણ માસની જેમ રમઝાન એવો માસ છે જેની શરૂઆત દયાથી, મીડલ પાર્ટ ક્ષમાથી અને અંત સ્વતનત્રતાથી ભરેલો છે. પણ આવા આત્મઘાતી વિસ્ફોટ કરનારા જેહાદીઓ ક્યારે દયા, ક્ષમા જેવા શબ્દોનો અર્થ ...

Read More »

WordPress Theme Development Hindi Tutorials

WordPress Theme Development Tutorials

Hello, Friends. This article is about WordPress Theme Development Tutorials. I am glad to inform you that, I have started a video tutorial series on WordPress Theme Development. You will say what is new in that? There are thousands of video tutorial available for WordPress on the internet. But, new things is we will create a new WordPress theme from ...

Read More »

Feminism in ancient India – Chapter – 02

Feminism in ancient India

India: country of mystery and misery (chapter – 02) I will start the point of feminism with these lines of Manusmriti Chapter 3, verse number 56. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।। Literal meaning of this verse is Where women are honored, there the gods are pleased; but where they are not honored, no ...

Read More »

India: country of mystery and misery – Chapter – 01

How was the India? India is the origin of the oldest culture in civilization which still exists with the prosperity and progressive path. Take the example of anything, language, art, science, games, organized judicial system, rituals, science and technology, India was always the first to start digging it or to form it. If we discuss language, Sanskrit is one of ...

Read More »

Vivo और Oppo अब चाँद पर भी अपनी ऎड करेँगे

Vivo और Oppo अब चाँद पर भी अपनी ऎड करेँगे

आजकल अैसा तो कोइ नहि होगा जिसने ये दो शब्द Vivo  और Oppo  का नाम ना सुना हो क्युँ की इन दिनो हमे पुरे भारत मे इन्सानो से ज्यादा तो यहि दो शब्द लिखे बोर्ड्स ही दिखने को मिलते है| आजकल हम देख रहे है की बाजार मे देखे तो सबसे ज्यादा आपको वीवो और ऒपो मोबाईल फोन की अडवर्टाईझमेन्ट ...

Read More »

सपनो से हकीकत कि आेर

सपनो से हकीकत कि आेर

ये बात सिर्फ मेरी निह है। ये बात हर उस लडके की है जो या तो अपने सपनो के पीछे भाग रहा है या फिर सपनो को हकिकत मे बदलने की कोशिश मे लगा है। फिलहाल तो पेशे से ऎक वेब डेवेलोपर हु लेकिन मैने कभी सोचा नहि था कि मे कम्प्युटर पर भी काम कर सकटा हु| जब से ...

Read More »

Vicks makes a strong case for transgender rights

Vicks makes a strong case for transgender rights

A day before yesterday I watched an advertisement. I found it on Facebook from trending topics. The advertisement does not look like it endorsing anything till the end. But, at last, you can see this line “Caring for families for generations” along with the logo of Vicks. The advertisement is like a short film having the length of 3 minutes ...

Read More »

Quora is disaster if you don’t have your own brain

Quora is disaster if you don't have your own brain

Quora is one of my favorite discussion forum for intellectual question-answers and comments. I spend plenty time on Quora when I have nothing to do. Quora always gives me the best answers from various aspects of a single question. But each coin has the another side too. It is an open platform where you do not need to prove your ability ...

Read More »

Marvel Infinity Stones are Navaratna

Marvel Infinity Stones are Navaratna

Being a Marvel Cinematic Universe you love story of Infinity Stones. But have you even knew that Infinity Stones really exists in Hindu mythology? In the Sanskrit language, they are known as Navaratna. What are the Navaratnas and Infinity Stones In the Hinduism, there are nine sacred stones. Each stone represents one star or planet or sometimes satellite like the ...

Read More »

Yogi Adityanath is not fit for the post of chief minister

Yogi Adityanath is not fit for the post of chief minister

Today, I read a statement of a student of Edinboro University, UK in the well known Gujarati newspaper. It was about the person who is in the news and chair of chief minister at Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath. According to this student, Mr.Abhishek Rakheja, Yogi Adityanath is not a fit for the post of chief minister of Uttar Pradesh. ...

Read More »

A bad news for The Kapil Sharma’s Show fans

A bad news for The Kapil Sharma's Show fans

Are you a fan of The Kapil Sharma’s know? Yes, if you are reading this then you are. It may be also possible you are not a fan of The Kapil Sharma’s Show but you are a fan of Suni Grower as Dr.Mashoor Gulati. After Comedy Nights With Kapil, the brand new show with brand new set The Kapil Sharma’s ...

Read More »

Best search module for PrestaShop

Best search module for PrestaShop

Let me introduce the best PrestaShop module for product searching. This is the most innovative search facility. What does make it the best search module? Have you ever searched something on Google and by mistake you entered wrong spelling? Yes, this happens with us frequently but Google always takes care of our spelling mistakes. Now, think about the same case ...

Read More »

Working with AJAX in PrestaShop

Working with AJAX in PrestaShop

Data submission with form element is little weird in PrestaShop hence it is always a good idea to submit data using AJAX method. Not only submission but getting data from the database or any other source by AJAX is also an efficient way to handling data in PrestaShop. Here is the complete video tutorial with coding capture. Go through the ...

Read More »

What the hell is going on in India?

What the hell is going on in India

तेलँगाणा राज्य के सामजिक कल्याण विभागने ऎक बहुत ही वाहियात, फालतु और देश की गरीमा को हानि पहोचाने वाला नियम जारी किया है। सरकारने यह आदेश जारी किया है की तेलँगाणास्टेट के महिला आवासी कोलेज मे सिर्फ अविवाहित लडकियो को हि प्रवेश दिया जायेगा। बात तो हसने वाली हे ही पर आप को गुस्सा तब आयेगा जब आप इसके पिचे ...

Read More »

Add Google Chrome omnibox-search support for your site

Add Google Chrome omnibox-search support for your site

  Look at the above images. They are showing Omnibox of Chrome browser. When you type any base URL like quora.com, amazon.in, google.com and hit space it will show you something like above screenshots. This will allow you to search within the site without going into the site. Maybe you would like to have that feature for your website too. ...

Read More »